Registracija v MOJ ECE

Prosimo vas, da vnesete najnovejšo številko kupca iz zadnjega računa.

Osebni podatki o uporabniku:

Prosimo, da v polje spodaj vnesete znake s slike.

Captcha

Strinjam se s Splošnim pogoji ECE, d.o.o. za prodajo in nakup elektricne energije gospodinjskim odjemalcem in izjavljam, da so navedeni podatki resnični.